Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 33)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Решение на НС от 25.10.2022 г. за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Решение на НС от 26.01.2023 г. за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на Република България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Решение на НС от 26.07.2023 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Решение на НС от 26.07.2023 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Решение на НС от 26.07.2023 г. за попълване ръководството на Комисията по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Решение на НС от 26.07.2023 г. за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Решение на НС от 26.07.2023 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Решение на НС от 26.07.2023 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Решение на НС от 26.10.2022 г. за задължаване на Министерския съвет в срок от седем дни, при спазване на законовите изисквания, да внесе в Народното събрание всички законопроекти, необходими за изпълнение на междинните етапни цели по Националния план за в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Решение на НС от 26.10.2022 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.09.2023 г. за предоставяне на допълнителна военна помощ на Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-29

 Решение на НС от 27.10.2022 г. във връзка с приемането на еврото в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по въпросите на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по политиките за българите извън страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 28.07.2022 г. за преобразуване на факултета със седалище в гр. Велико Търново на Национален военен университет "Васил Левски" и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Решение на НС от 28.07.2022 г. за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Решение на НС от 28.07.2023 г. за избиране на председател на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Решение на НС от 28.07.2023 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Решение на НС от 28.10.2022 г. за избиране на Комисия по конституционни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 28.10.2022 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 28.10.2022 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 29.07.2023 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Решение на НС от 3.11.2022 г. за избиране на председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Решение на НС от 3.11.2022 г. за избиране на председател на Комисията по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Решение на НС от 3.11.2022 г. за оказване на военна и военнo-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Решение на НС от 3.11.2022 г. за промени в ръководството на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Решение на НС от 30.06.2023 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Джевдет Чакъров към министъра на земеделието и храните Кирил Вътев относно политиката на правителството за развитие и защита на селскостопанското производство в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 31.01.2023 г. за възлагане на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-03

 Решение на НС от 31.01.2023 г. за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-07

 Решение на НС от 31.01.2023 г. за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-07

 Решение на НС от 31.01.2023 г. за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-07

 Решение на НС от 31.01.2023 г. за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба "Военно разузнаване" през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-07

 Решение на НС от 31.01.2023 г. за приемане на Национална стратегия за младежта 2021 - 2030 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Решение на НС от 4.05.2022 г. за предприемане на мерки във връзка с войната в Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 4.10.2023 г. във връзка със Споразумение между министър-председателя, членове на Министерския съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор "Енергетика", сключено на 3 октомври 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Решение на НС от 4.11.2022 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Решение на НС от 4.11.2022 г. за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет" - втори етап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Решение на НС от 4.11.2022 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Решение на НС от 4.11.2022 г. за промени в състава на Комисията по конституционни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Решение на НС от 5.01.2023 г. за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Решение на НС от 5.01.2023 г. за промяна в състава на Комисията по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за промяна в състава на Комисията по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и иновации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по външна политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по въпросите на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по конституционни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по политиките за българите извън страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за промяна в състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 6.06.2023 г. за задължаване на Министерския съвет да изготви доклад във връзка с изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Решение на НС от 6.06.2023 г. за избиране на Министерски съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение на НС от 6.06.2023 г. за избиране на министър-председател на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение на НС от 6.06.2023 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение на НС от 6.07.2023 г. за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване, предназначено за Проекта АЕЦ "Белене"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 6.07.2023 г. за ускоряване процеса по обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 6.10.2023 г. за приемане на Пътна карта за климатична неутралност на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Решение на НС от 7.04.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по ку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Решение за промяна в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 33)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 3282 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА