Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1901 до 2000 (стр. 20 от 21)
<<първа <предишна  15  16  17  18  19 20 21  следваща> последна>>
 Решение № 949 на МС от 23.12.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - бигор, от находище "Стоянова тераса", разположено в землището на с. Пче
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Решение № 949 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път I-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20" на територията на област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 949 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Дюни-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 950 на МС от 13.12.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 950 на МС от 27.12.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Окопите", разположено в землището на с. Окоп, община "Тун
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Решение № 950 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък Оризово - Харманли от км 5+000 до км 71+011.31 - изме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 950 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Решение № 950 на МС от 27.12.2018 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Решение № 951 на МС от 13.12.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - индустриални минерали - пегматитова суровина, от находище "Сухата река", общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 951 на МС от 27.12.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Изток", разположено в землището на с. Мирянци, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Решение № 951 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Обзор-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 951 на МС от 28.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Балчик - централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Решение № 952 на МС от 14.12.2005 г. за интервенционно изкупуване на пшеница от реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 952 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Поморие - централен", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 952 на МС от 28.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Слънчев бряг - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Решение № 953 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Къмпинг "Оазис", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 954 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Къмпинг "Нестинарка", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 955 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Нов плаж "Свети Влас", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 956 на МС от 16.12.2005 г. за определяне на дните през 2006 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 956 на МС от 16.12.2009 г. за разместване на почивни дни през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Решение № 956 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Свети Влас-изток", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 958 на МС от 16.12.2009 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Решение № 958 на МС от 16.11.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трас, от находище "Железни врата", участък "1" и участък "2", област Кърджали,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 959 на МС от 31.12.2018 г. за утвърждаване на Списък на републиканските пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение, за к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 960 на МС от 16.12.2009 г. за приемане на изменение на действащия Общ устройствен план на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Решение № 960 на МС от 16.11.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства - природен газ и кондензат, от находище "Койнаре", участъци "Борован", "Враняк", "Девенци" и "Садовец",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Решение № 962 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Ветрище", раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 963 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Клисурица", раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Решение № 964 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Благово", разпо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Решение № 965 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - българити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Българово-ю
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 966 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Люляка", разп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 966 на МС от 30.12.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - кавернозни варовици, от находище "Свети Георги", участък "Изток" и учас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Решение № 968 на МС от 22.11.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция "Добрич" - подстанция "Каварна 2" (Маяк)" на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Решение № 972 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на Политика в областта на електронните съобщения на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-12

 Решение № 973 на МС от 14.11.2016 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" (БАРИС) за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Решение № 975 на МС от 22.11.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали (базалти), от находище "Върбовка", разположено в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Решение № 977 на МС от 23.12.2009 г. за обявяване на 4 януари за професионален празник на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Решение № 980 на МС от 13.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства-строителни материали-пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Яковия чифлик", община Асеновград, област Пловдив, на "Асе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 981 на МС от 25.11.1997 г. за разместване на почивни дни през 1997 и 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 981 на МС от 13.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства-строителни материали-българити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Българово", уча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 982 на МС от 13.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства-строителни материали-варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Горно Павликени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 985 на МС от 30.11.2012 г. за административно-териториална промяна в община Джебел, област Кърджали - присъединяване на едно населено място към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Решение № 985 на МС от 16.11.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - мрамори, от находище "Илинденци", участък "Ермиовец", разположено в зем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Решение № 990 на МС от 27.12.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5, "Карнобат - пътен възел "Бургас-запад" от км 325+ 280 до км
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Решение № 993 на МС от 18.12.2015 г. за административно-териториална промяна в община Кресна, област Благоевград - присъединяване на едно населено място към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 997 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - мергел, от находище "Бели Извор", област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 998 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - варовик, от находище "Лиляче", област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 998 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 999 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни природни богатства - варовик, мергел и пясъчник, от находище "Бяла вода", Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 999 на МС от 27.12.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Цареви ливади", община Суворово, област Варна, на "Фининвестмъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 999 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бяла - централен 5", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Решение № 1000 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни природни богатства - варовик и мергел, от находище "Бачище", Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1000 на МС от 17.12.2004 г. за административно-териториални промени в границите на общините Лозница и Разград, област Разград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Решение № 1000 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Градина-централен", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Решение № 1001 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни природни богатства - мергел, от находище "Коритна", Ловешка област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Решение № 1001 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бургас-централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 1002 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни природни богатства - варовик и мергел, от находище "Златна Панега", Ловешка област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 1002 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Черноморец-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 1003 на МС от 28.12.2005 г. за обявяване на професионален празник на работещите в сферата на киното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Решение № 1003 на МС от 18.12.2015 Г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Нестинарка", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 1005 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. Влас - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1006 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Градина-запад", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1007 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1008 на МС от 30.12.2009 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Тракия" Оризово - Бургас, ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900", намиращи се на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Решение № 1008 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Червенка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1009 на МС от 21.12.2004 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румън
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Решение № 1009 на МС от 30.12.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, от км 5+100 до км 114+000", намиращи се на територията на обл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Решение № 1009 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1010 на МС от 21.12.2004 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 1, участък Оризово - Чирпан от км 171+ 360 до км 186+ 700, участък Чирпан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Решение № 1010 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Нов плаж - Св. Влас", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1011 на МС от 12.12.2012 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Решение № 1011 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. Влас-запад", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1012 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Китен-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1013 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Росенец-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1015 на МС от 22.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 8 от Закона за подземните богатства - производствени технологични отпадъци от миннодобивната и миннопреработващата дейност, от находище "Куклен",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Решение № 1017 на МС от 22.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - доломити, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Дебела могила", община Радомир, област Перник, на "Алпа - 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 1018 на МС от 22.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Килик" ("Kас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 1019 на МС от 22.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Ерден", община Бойчиновци, област Монтана, на "ТБМ 2000" - .
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 1020 на МС от 22.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - трахиандезити, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Бремор", община Перник, област Перник, на "Грит Морел"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 1020 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1026 на МС от 16.12.1997 г. за реда за определяне на валутните курсове за митнически цели за периодите от 24 до 30 декември 1997 г., от 14 до 20 януари 1998 г. и от 11 до 17 март 1998 г. във връзка с промените на почивните дни съгласно Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1028 на МС от 27.12.2004 г. за определяне на дните през 2005 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Решение № 1033 на МС от 18.12.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Долна Вереница", община Монтана, област Монтана, на "М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1034 на МС от 18.12.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Свети Иван", община Димово, област Видин, на "Трафик И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1039 на МС от 20.12.2012 г. за обявяване на 15 август за ден на оказване на признателност към загиналите при спасяване на човешкия живот - Ден на Спасението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1041 на МС от 29.12.2004 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Решение № 1042 на МС от 29.12.2004 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Китен - юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Решение № 1043 на МС от 30.12.2004 г. за предоставяне на концесия за републикански път "Калотина - Софийски околовръстен път (Северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас" - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 1044 на МС от 30.12.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Шипково", с. Шипково, община Троян, област Ловеч, разкрита чрез сондаж № Л-2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Решение № 1051 на МС от 9.12.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Карнобат" (Средния Кайряк), разположено в землищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение № 1054 на МС от 11.12.2016 г. за обявяване на 12 декември 2016 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение № 1056 на МС от 20.12.2012 г. за административно-териториална промяна в границите на общините Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1067 на МС от 15.12.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Девенци", участък "Западен" и участък "Източен"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Решение № 1077 на МС от 22.12.2016 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Решение № 1078 на МС от 21.12.2012 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок Добрич", разположена на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Решение № 1081 на МС от 21.12.2012 г. за издаване на разрешение за промяна в размера на площ Блок "Добрич" за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, разположена на територия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Решение № 1091 на МС от 29.12.2016 г. за обявяване на 21 февруари за Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Решение № 1343 на МС от 29.12.1996 г. за регистриране на застрахователи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1901 до 2000 (стр. 20 от 21)
<<първа <предишна  15  16  17  18  19 20 21  следваща> последна>>

Общо: 2002 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА