Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2101 до 2166 (стр. 22 от 22)
<<първа <предишна  17  18  19  20  21 22 следваща> последна>>
 Решение № 993 на МС от 18.12.2015 г. за административно-териториална промяна в община Кресна, област Благоевград - присъединяване на едно населено място към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 994 на МС от 9.12.2022 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Решение № 997 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - мергел, от находище "Бели Извор", област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 998 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - варовик, от находище "Лиляче", област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 998 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 999 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни природни богатства - варовик, мергел и пясъчник, от находище "Бяла вода", Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 999 на МС от 27.12.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Цареви ливади", община Суворово, област Варна, на "Фининвестмъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 999 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бяла - централен 5", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Решение № 1000 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни природни богатства - варовик и мергел, от находище "Бачище", Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1000 на МС от 17.12.2004 г. за административно-териториални промени в границите на общините Лозница и Разград, област Разград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Решение № 1000 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Градина-централен", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Решение № 1001 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни природни богатства - мергел, от находище "Коритна", Ловешка област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Решение № 1001 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бургас-централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 1001 на МС от 14.12.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - пясъчници, от находище "Бешовица", разположено в землището на с. Долна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Решение № 1002 на МС от 4.12.1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни природни богатства - варовик и мергел, от находище "Златна Панега", Ловешка област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 1002 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Черноморец-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 1002 на МС от 14.12.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - амфиболити и гнайси, от находище "Бистрица", разположено в землището н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Решение № 1003 на МС от 28.12.2005 г. за обявяване на професионален празник на работещите в сферата на киното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Решение № 1003 на МС от 18.12.2015 Г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Нестинарка", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Решение № 1003 на МС от 14.12.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Царевец", участъци "Запад-2007 (Искър)", "Центр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Решение № 1004 на МС от 14.12.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Джулиница", разположено в землището на с. Гложе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Решение № 1005 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. Влас - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1005 на МС от 14.12.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ясака", разположено в землището на с. Орляне, община У
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Решение № 1006 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Градина-запад", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1006 на МС от 14.12.2022 г. за одобряване на предложена от "СМС - Родопи" - ООД, с. Железино, промяна на концесионната площ на находище "Бойчовата круша", участъци "Бойчовата круша-изток" и "Бойчовата круша-запад", община Ивайловград, област Хас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Решение № 1007 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1007 на МС от 14.12.2022 г. за отказ от предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Марудниците", участък "Марудниците-изт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Решение № 1008 на МС от 30.12.2009 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Тракия" Оризово - Бургас, ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900", намиращи се на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Решение № 1008 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Червенка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1009 на МС от 21.12.2004 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румън
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Решение № 1009 на МС от 30.12.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, от км 5+100 до км 114+000", намиращи се на територията на обл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Решение № 1009 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1010 на МС от 21.12.2004 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 1, участък Оризово - Чирпан от км 171+ 360 до км 186+ 700, участък Чирпан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Решение № 1010 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Нов плаж - Св. Влас", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1011 на МС от 12.12.2012 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Решение № 1011 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. Влас-запад", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1012 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Китен-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1013 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Росенец-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1015 на МС от 22.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 8 от Закона за подземните богатства - производствени технологични отпадъци от миннодобивната и миннопреработващата дейност, от находище "Куклен",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Решение № 1017 на МС от 22.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - доломити, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Дебела могила", община Радомир, област Перник, на "Алпа - 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 1018 на МС от 22.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Килик" ("Kас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 1019 на МС от 22.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Ерден", община Бойчиновци, област Монтана, на "ТБМ 2000" - .
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 1020 на МС от 22.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - трахиандезити, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Бремор", община Перник, област Перник, на "Грит Морел"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 1020 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1026 на МС от 16.12.1997 г. за реда за определяне на валутните курсове за митнически цели за периодите от 24 до 30 декември 1997 г., от 14 до 20 януари 1998 г. и от 11 до 17 март 1998 г. във връзка с промените на почивните дни съгласно Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1028 на МС от 27.12.2004 г. за определяне на дните през 2005 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Решение № 1033 на МС от 18.12.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Долна Вереница", община Монтана, област Монтана, на "М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1034 на МС от 18.12.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Свети Иван", община Димово, област Видин, на "Трафик И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1039 на МС от 20.12.2012 г. за обявяване на 15 август за ден на оказване на признателност към загиналите при спасяване на човешкия живот - Ден на Спасението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1041 на МС от 29.12.2004 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Решение № 1042 на МС от 29.12.2004 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Китен - юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Решение № 1043 на МС от 30.12.2004 г. за предоставяне на концесия за републикански път "Калотина - Софийски околовръстен път (Северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас" - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 1044 на МС от 30.12.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Шипково", с. Шипково, община Троян, област Ловеч, разкрита чрез сондаж № Л-2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Решение № 1051 на МС от 9.12.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Карнобат" (Средния Кайряк), разположено в землищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение № 1054 на МС от 11.12.2016 г. за обявяване на 12 декември 2016 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение № 1056 на МС от 20.12.2012 г. за административно-териториална промяна в границите на общините Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1067 на МС от 15.12.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Девенци", участък "Западен" и участък "Източен"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Решение № 1077 на МС от 22.12.2016 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Решение № 1078 на МС от 21.12.2012 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок Добрич", разположена на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Решение № 1081 на МС от 21.12.2012 г. за издаване на разрешение за промяна в размера на площ Блок "Добрич" за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, разположена на територия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Решение № 1091 на МС от 29.12.2016 г. за обявяване на 21 февруари за Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Решение № 1343 на МС от 29.12.1996 г. за регистриране на застрахователи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на МС за даване на съгласие за сключване на договори за заеми за пазари на едро за пресни плодове, зеленчуци и цветя с Европейската банка за възстановяване и развитие и с Кредитната институция за възстановяване, Франкфурт на Майн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на МС за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи финансови споразумения с Европейската инвестиционна банка, с Френската агенция за развитие и с Кредитната институция за възстановяване - Федерална република Германия,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 2101 до 2166 (стр. 22 от 22)
<<първа <предишна  17  18  19  20  21 22 следваща> последна>>

Общо: 2166 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА