Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 114 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Заповед № РД-205 от 8.03.2004 г. за определяне на специфични изисквания за получаване на екомаркировка за продуктова група "Матраци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-23

 Заповед № РД-28-10 от 25.01.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Заповед № РД-28-221 от 25.07.2011 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списънците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздейств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Заповед № РД-72 от 3.02.2006 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Заповед № РД-73 от 3.02.2009 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № РД-758 от 19.08.2010 г. за обявяване на защитена зона "Сакар" с идентификационен код BG0002021
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Заповед № РД-83 от 30.01.2004 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-13

 Заповед № РД-Т-16-54 от 27.02.2003 г. за определяне седалище и район за действие на помирителните комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-21

 Заповед № 03-РД/2529 от 19.08.2020 г. за одобряване на Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Заповед № 03-РД/3218 от 8.08.2019 г. за одобряване на правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Заповед № 51 от 15.04.2003 г. за митнически контрол на оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Заповед № 250-05-123 на НС от 29.08.2012 г. за определяне цената за абонамент и цената за отделен брой на "Държавен вестник" за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Заповед № 274 на КФН от 31.10.2003 г. за определяне на минималния размер на застрахователните премии по задължителната застраховка по чл. 77, ал. 1, т. 1 от Закона за застраховането - "Гражданска отговорност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Заповед № 275 на КФН от 31.10.2003 г. за размера на процентите за вноските към гаранционен фонд за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

Показани от 101 до 114 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 114 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА