Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Решение № 385 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 386 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 387 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Национален център за социална рехабилитация" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 397 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Кооперация "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 397 на МС от 8.07.2019 г. за признаване на Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Решение № 398 на МС от 4.06.2015 . за признаване на Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 399 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 400 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 401 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 403 на МС от 28.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Решение № 429 на МС от 12.06.2003 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Решение № 430 на МС от 16.06.2011 г. за признаване на сдружение "Център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Решение № 431 на МС от 16.06.2011 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Решение № 431 на МС от 5.07.2022 г. за признаване на Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания" за национално представителна организация на хора с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Решение № 438 на МС от 7.07.2008 г. за еднократно обявяване на 15.08.2008 г. (петък) за официален празник на работещите на територията на община Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Решение № 455 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение "Асоциация Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България" за представителна организация на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Решение № 456 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Решение № 457 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Решение № 458 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Решение № 471 на МС от 8.08.2013 г. за признаване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Решение № 475 на МС от 1.07.2021 г. за признаване на Сдружение "Национална организация "Малки български хора" за национално представителна организация на хора с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Решение № 504 на МС от 5.08.2008 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 505 на МС от 5.08.2008 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 528 на МС от 26.07.2018 г. за признаване на Сдружение "Национална организация "Малки български хора" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Решение № 533 на МС от 28.06.2012 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Решение № 547 на МС от 25.08.2008 г. за еднократно обявяване на 25.09.2008 г. (четвъртък) за официален празник на работещите на територията на община Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-02

 Решение № 558 на МС от 17.06.2005 г. за признаване на общо представителство на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на Българската асоциация за невромускулни заболявания и на Фондацията на родители на деца с епилепси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Решение № 591 на МС от 18.07.2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Решение № 610 на МС от 26.08.2018 г. за обявяване на 27 август 2018 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Решение № 616 на МС от 18.07.2012 г. за признаване на сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Решение № 633 на МС от 27.09.2007 г. за обявяване на 4 октомври - рождената дата на Джон Атанасов, за Ден на информационното общество - професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Решение № 635 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 636 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 637 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 638 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 639 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 640 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 641 на МС от 26.07.2012 г. за непризнаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 649 на МС от 27.08.2015 г. за признаване на Сдружение "Национална организация малки български хора" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Решение № 653 на МС от 4.09.2006 г. за обявяване на 25 октомври за професионален празник на работещите в областта на българската земеделска наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Решение № 663 на МС от 11.08.2016 г. за непризнаване на Български съюз на частните предприемачи "Възраждане" за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Решение № 664 на МС от 11.08.2016 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Решение № 665 на МС от 11.08.2016 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Решение № 666 на МС от 11.08.2016 г. за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Решение № 667 на МС от 11.08.2016 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Решение № 668 на МС от 11.08.2016 г. за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Решение № 669 на МС от 11.08.2016 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Решение № 670 на МС от 11.08.2016 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Решение № 671 на МС от 7.08.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Суворово", община Суворово, област Варна, на "Пътища и мостове" - ЕООД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Решение № 685 на МС от 10.09.2015 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на митническия служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Решение № 688 на МС от 4.11.1999 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 697 на МС от 29.09.2006 г. за обявяване на 5 октомври за Ден на учителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Решение № 697 на МС от 14.11.2013 г. за разместване на почивни дни през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Решение № 722 на МС от 18.10.2006 г. за еднократно обявяване на официален празник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-27

 Решение № 739 на МС от 21.11.2008 г. за разместване на почивни дни през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Решение № 748 на МС от 5.11.2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Решение № 751 на МС от 24.09.2009 г. за признаване на сдружение "Национална организация "Малки български хора" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Решение № 753 на МС от 13.09.2012 г. за признаване на сдружение "Национална организация Малки български хора" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Решение № 754 на МС от 8.12.2017 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Решение № 775 на МС от 12.12.2013 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Решение № 782 на МС от 30.09.2005 г. за обявяване на 16 януари за професионален празник на растителнозащитника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Решение № 789 на МС от 8.11.2023 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" (БАРИС) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Решение № 798 на МС от 27.12.2019 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Решение № 804 на МС от 11.11.2010 г. за признаване на представителност на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-19

 Решение № 804 на МС от 17.11.2023 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Решение № 807 на МС от 21.10.2009 г. за еднократно обявяване на 21 октомври 2009 г. (сряда) за официален празник за работещите на територията на община Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Решение № 814 на МС от 11.12.2014 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Решение № 821 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Решение № 825 на МС от 14.12.2007 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Решение № 826 на МС от 14.12.2007 г. за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Решение № 827 на МС от 14.12.2007 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Решение № 828 на МС от 14.12.2007 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Решение № 829 на МС от 14.12.2007 г. за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Решение № 830 на МС от 14.12.2007 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Решение № 831 на МС от 14.12.2007 г. за признаване на Българския съюз на частните предприемачи "Възраждане" за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Решение № 832 на МС от 14.12.2007 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Решение № 834 на МС от 17.11.2011 г. за разместване на почивни дни през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Решение № 835 на МС от 6.12.2006 г. за утвърждаване Списък на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-22

 Решение № 842 на МС от 22.10.2004 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Решение № 862 на МС от 15.12.2006 г. за обявяване на 29 януари - деня на подписване на Привременните правила за учредяване на затворите, за професионален празник на работещите в системата на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Решение № 864 на МС от 9.12.2021 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Решение № 875 на МС от 29.12.2002 г. за определяне на дните през 2003 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-10

 Решение № 878 на МС от 16.12.2010 г. за разместване на почивни дни през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Решение № 887 на МС от 20.10.2016 г. за административно-териториална промяна в община Златоград, област Смолян - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Решение № 889 на МС от 19.12.2003 г. за определяне на дните през 2004 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-30

 Решение № 892 на МС от 27.12.2006 г. за определяне на дните през 2007 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Решение № 896 на МС от 19.11.2009 г. за еднократно обявяване на 23.11.2009 г. (понеделник) за официален празник за работещите на територията на община Кнежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Решение № 921 на МС от 2.12.2005 г. за разместване на почивни дни през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Решение № 928 на МС от 26.11.2004 г. за признаване на Съюза на синдикатите в обединение "Промяна" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Решение № 931 на МС от 26.11.2004 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 931 на МС от 24.11.2022 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Решение № 935 на МС от 30.11.2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Решение № 936 на МС от 17.12.2020 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Решение № 939 на МС от 27.12.2010 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Решение № 945 на МС от 15.11.2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Решение № 946 на МС от 27.12.2018 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Решение № 956 на МС от 16.12.2005 г. за определяне на дните през 2006 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 956 на МС от 16.12.2009 г. за разместване на почивни дни през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Решение № 958 на МС от 16.12.2009 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 209 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА