Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Решение № 4 на МС от 10.01.2008 г. за разместване на почивни дни през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Решение № 11 на МС от 11.01.2008 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Решение № 17 на МС от 11.01.2021 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 18 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 19 на МС от 15.01.2009 г. за признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Решение № 19 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 20 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 21 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Конфедерация на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 22 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 23 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Съюзa за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 24 на МС от 14.01.2021 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Решение № 32 на МС от 15.01.2021 г. за непризнаване на Българска работодателска асоциация иновативни технологии "БРАИТ" за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 41 МС от 24.01.2020 г. за признаване на Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" (НАСО) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-28

 Решение № 46 на МС от 30.01.2019 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Решение № 48 на МС от 27.01.2006 г. за обявяване на 23 юни за Ден на служителя в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Решение № 48 на МС от 3.02.2022 г. за признаване на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за национално представителна организация на хора с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Решение № 50 на МС от 4.02.2010 г. за обявяване на 11 ноември за професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Решение № 50 на МС от 21.01.2021 г. за признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" (НЦРС) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Решение № 58 на МС от 24.01.2003 г. за утвърждаване списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия, трудово- лечебните бази и кооперации на инвалиди по реда на Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 58 на МС от 8.02.2019 г. за признаване на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Решение № 75 на МС от 10.02.2011 г. за обявяване на 13 февруари за професионален празник на служителите от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Решение № 94 на МС от 15.02.2007 г. за разместване на почивни дни през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Решение № 102 на МС от 17.02.2005 г. за разместване на почивни дни през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Решение № 104 на МС от 27.02.2014 г. за признаване на сдружение "Национален алианс за социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Решение № 105 на МС от 22.02.2018 г. за признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Решение № 123 на МС от 21.02.2013 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2012 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Решение № 129 на МС от 4.03.2013 г. за признаване на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Решение № 137 на МС от 29.02.2024 г. за признаване на Сдружение с нестопанска цел "Национален алианс за социална отговорност" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-05

 Решение № 140 на МС от 2.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение "Национална асоциация на ресурсните учители" за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Решение № 141 на МС от 2.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Решение № 142 на МС от 7.03.2003 г. за разместване на почивни дни през 2003 г. и в началото на 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-18

 Решение № 145 на МС от 2.03.2017 г. за признаване на Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Решение № 149 на МС от 5.03.2020 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 156 на МС от 25.02.2021 г. за признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Решение № 157 на МС от 1.03.2012 г. за признаване на сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-06

 Решение № 158 на МС от 25.02.2021 г. за обявяване на 30 октомври за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Решение № 184 на МС от 5.04.2006 г. за обявяване на 7 април за професионален празник на работещите в здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-14

 Решение № 220 на МС от 26.03.2004 г. за еднократно обявяване на официален празник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-30

 Решение № 221 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българската търговско- промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 222 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българския съюз на частните предприемачи "Възраждане" за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 222 на МС от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 223 на МС от 10.06.1992 г. за определяне на контингента за обслужване в клиничната база "Лозенец" при Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 223 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 223 на MС от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 224 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Съюза на работодателите в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 225 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 230 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 231 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 232 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 240 на МС от 9.04.2020 г. за признаване на Сдружение "Център за психологически изследвания" (ЦПИ) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Решение № 243 на МС от 9.04.2020 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" (БАНМЗ) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Решение № 244 на МС от 9.04.2020 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" (АРДЕ) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Решение № 250 на МС от 13.04.2018 г. за обявяване на 14 април 2018 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 257 на МС от 19.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение № 258 на МС от 19.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение № 258 на МС от 25.03.2021 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Решение № 259 на МС от 5.04.2004 г. за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Решение № 260 на МС от 5.04.2004 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Решение № 293 на МС от 3.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска Асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Решение № 297 на МС от 3.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Решение № 302 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 303 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Българска Асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 304 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 305 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 306 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 307 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 308 на МС от 10.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение № 309 на МС от 10.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение № 313 на МС от 28.04.2006 г. за отказване признаването на Съюза на синдикатите в обединение "Промяна" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Решение № 314 на МС от 9.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Българска Асоциация Диабет" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Решение № 315 на МС от 9.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Решение № 316 на МС от 9.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Решение № 317 на МС от 9.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Решение № 320 на МС от 29.04.2005 г. за обявяване на 11 юни за професионален празник на икономистите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Решение № 327 на МС от 21.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 328 на МС от 11.05.2007 г. за еднократно обявяване на 15 август 2007 г. (сряда) за официален празник за работещите на територията на община Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Решение № 344 на МС от 11.05.2006 г. за обявяване на 11 май за професионален празник на библиотекарите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Решение № 348 на МС от 15.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 349 на МС от 30.05.2014 г. за признаване на сдружение "Център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Решение № 350 на МС от 30.05.2014 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Решение № 351 на МС от 30.05.2014 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Решение № 352 на МС от 25.05.2018 г. за признаване на Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" (НС на ТПК) за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-05

 Решение № 355 на МС от 10.05.2012 г. за признаване на сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 356 на МС от 10.05.2012 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 357 на МС от 10.05.2012 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 358 на МС от 10.05.2012 г. за признаване на сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 359 на МС от 10.05.2012 г. за признаване на сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 369 на МС от 21.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение № 374 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 375 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 376 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 377 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 378 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България" за представителна организация н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 379 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 379 на МС от 7.06.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Решение № 380 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на Кооперативен съюз "Национален съюз на трудово-производителните кооперации" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 380 на МС от 7.06.2018 г. за признаване на Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Решение № 381 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Национална асоциация на слепоглухите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 382 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 383 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 210 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА