Европейски вътрешен пазар. Защита на потребителите

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Eтикетиране на храните - енергийна стойност и E-номера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Какво трябва да знаем за етикетите на хранителните продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Европейското законодателство за защита на потребителите в сектор етикетиране на хранителни стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рая Колева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Биологичното земеделие. Добро за природата, добро за вас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Ново законодателство за защита на потребителите в областта на потребителските кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Законът за ГМО - трябва ли да се изменя и защо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Умеем ли да четем етикетите на битовите електроуреди?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Етикетиране на нехранителни стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 За по-добро функциониране на веригата за доставка на хранителни стоки в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Правна уредба на продажбата на тютюн и тютюневи изделия и тяхната реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рая Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 ЕС определя нови стандарти за безопасност на стоките за отглеждане на деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Новото законодателство в биологичното земеделие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Нови тенденции в контрола на качеството на храните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Йоцев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Качеството - основен акцент в производството на земеделски продукти и храни в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Преглед на общата селскостопанска политика на ЕС – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Сезонните намаления - изисквания при провеждането им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Преглед на общата селскостопанска политика на ЕС – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Практически насоки за изработване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, съфинансирани от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Национални доплащания към директните плащания за земеделски производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Правила за обезщетяване на пътници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Зелена книга за храните и напитките с европейско качество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Предоставяне на гаранции и предявяване на рекламации на стоки и услуги съгласно Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Реформата в лозаро-винарския сектор ще помогне на Европа да си възвърне загубените пазарни дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Европейска Харта за правата на потребителите на енергия – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Нов регламент за определяне на правила за предоставянето на помощ за частно складиране на земеделски продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Европейска Харта за правата на потребителите на енергия - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Стратегия на ЕС за политиката за защита на потребителите за периода 2007-2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Контрол при предоставяне на държавните помощи в сектора на производството на селскостопански продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Някои въпроси относно заблуждаващата и сравнителната реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рая Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Новата европейска директива за договорите за потребителски кредит и защитата на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Безопасност на детските играчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Държавно подпомагане в селското стопанство чрез помощи de minimis
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Преглед на мерките за търговска защита на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Хаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Извънсъдебно решаване на потребителските спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рая Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Промоционални програми за земеделски и хранителни продукти на вътрешния пазар на Общността и в трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Отговорност на страните при договори за превоз на пътници, багажи и товари с автомобилен и въздушен транспорт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Принудителни административни мерки за заблуждаваща реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Общата политика по рибарство на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Възстановявания при износа на земеделски продукти след присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Новата уредба на нелоялните търговски практики в Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Реформата на ОСП в лозаро-винарския сектор ще помогне на Европа да си възвърне загубените пазарни дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС и възможностите на българските производители ­ Част II
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС и възможностите на българските производители - Част I
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Нови изисквания за безопасност на запалките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Издаване на лицензия за внос на земеделски продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Системата за лицензиране на вноса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Маркировката "СЕ" задължителна от 1 януари 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Необходими и задължителни мерки за защита на потребителите при наличие на опасни стоки на българския пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Европейска политика за съфинансиране на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Опасности за потребителите при придобиване на частично право на ползване на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Защитни наименования за произход/ защитени географски указания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Правни гаранции за потребителите при ползване на потребителски кредит по Закона за потребителския кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Новото законодателство за защита здравето и безопасността на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Генетично модифицираните организми и правото на потребителите на избор и предоставяне на информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Какво трябва да пише на етикетите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Правна уредба на договора, сключен извън търговския обект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Владимиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Общи условия и неравноправни клаузи при пощенските услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Законодателство за защита на потребителите при предоставяне и ползване на потребителски кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Договори при общи условия за потребителите на ВиК услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Търговски практики и способи за продажба. Договори, сключвани от разстояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Владимиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Търговски практики и способи за продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Владимиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Асоциациите на потребители на топлинна енергия в етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Новият Закон за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Новият Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Действащи лицензионни режими в ЕС за внос на текстилни продукти от трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Задължения на България за събиране и докладване на ценова информация след присъединяването към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Към трайно развитие на Европейския лозаро-винарски сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Нови моменти в европейската система за защита на географски означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Реформа на режима за внос на банани в ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Защитените наименования - пряк път до европейския пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Общата търговска политика на ЕС и достъпът до пазара на стоки в трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Хаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Шестата министерска конференция - Едно ново предизвикателство пред Световната търговска организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Какво трябва да знаят производителите на грозде в България преди присъединяването на страната към Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Директни плащания за земеделските производители след присъединяване на страната към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Правна уредба на индивидуалното референтно количество краве мляко в ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Импортни и експортни лицензи и сертификати в селскостопанската политика на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Безопасността на храните и контролът върху произвежданите храни в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илиян Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Общи и специфични защитни мерки на ЕС. Разследване на увеличения внос на текстилни изделия от Китай
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Хаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Интервенция на зърнения пазар в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Елементи на търговските механизми, прилагани в аграрната политика на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Мерки и процедури за защита на търговията ­ възможности за българските търговци и производители преди и след присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Хаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Помощите в сектор вино, предвидени в Европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Защита на храни с географски означения и с традиционно-специфичен характер в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Новите регулаторни механизми в търговията с текстил и облекла след прекратяването на Споразумението по текстила и облеклото на Световната търговска организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Регулиране на винопроизводството в ЕС. Правилата за засаждане на нови лозя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Директни плащания, които ще получават земеделските производители в първите години след присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Вълева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Подпомагане на организации на производителите на плодове и зеленчуци в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Танева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Правила за организацията на пазара на месо от домашни птици в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Вълева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Правила при организацията на пазара за плодове и зеленчуци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Изисквания за качество при производството на овче месо в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Вълева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Премии в сектор овче и козе месо, които се изплащат на фермерите в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Вълева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Външнотърговски режим 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Основни елементи на организацията на пазара на свинско месо в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Вълева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Режими при търговия с мляко и млечни продукти в европейския съюз и в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Организация на пазара на ЕС в сектор “Мляко и млечни продукти”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Михайлова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Промените във външнотърговския режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Търговски режими при внос на риба и рибни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Организация на пазара с риба и рибни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Мерки за регулиране на пазара, вноса и износа на зърнени култури в ЕС и РБългария
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Манолова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Обща селскостопанска политика Европейски съюз ­ България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 103 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА