Защитените наименования - пряк път до европейския пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28
Автор / Източник:
Емилия Вълчева
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 04, стр. 47
Визирани нормативни актове:
Наредба № 4 от 7.03.2005 г. за реда за приемане на заявления, комплектоване на досиета и водене на регистър на досиетата на храни с традиционно специфичен характер (отм.)
Наредба № 13 от 27.10.2005 г. за условията и реда за подаване на досиета и упражняване на контрол на съответствието на географски означения на земеделски и хранителни продукти (отм.)

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.