Органи и институции на Европейския съюз

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Европейската комисия (ЕК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Европейският парламент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Европейският съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 За Комитологията ­ накратко
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Консултативни органи на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Сметната палата на ЕО/ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Съвет на Европейския съюз (Съвет на министрите)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Съд на европейските общности (СЕО)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Общо: 8 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА