Наредба № 8 от 20.03.2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23
ДВ, бр. 29 от 6.04.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 79 от 16.10.2012 г., ДВ, бр. 30 от 9.4.2019 г., ДВ, бр. 34 от 23.4.2021 г., ДВ, бр. 41 от 3.6.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.