Наредба № 6 от 8.10.2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23
ДВ, бр. 90 от 15.10.2013 г., ДВ, бр. 32 от 8.4.2014 г., ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г., ДВ, бр. 5 от 12.1.2018 г., ДВ, бр. 16 от 23.2.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.