Митници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Мерки на търговската политика и митата, с които се облагат стоките с произход от САЩ при внос в България и в другите държави членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Мадански
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Действия на митниците при защита на правата върху интелектуална собственост - нови моменти, в сила от 15 септември 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Мадански
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Коментар на промените в Закона за митниците, обнародвани в края на 2019 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Изисквания, на които трябва да отговарят митническите служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Основни акценти в Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“, и промените в нея, извършени в началото на 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Преглед на по-важните промени в Закона за митниците, в сила от 01.01.2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Преглед на последните промени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Условия и ред за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Мадански
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Нова наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Последните промени в Закона за митниците, в сила от 30 юли 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Мадански
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 За новите моменти в митническото представителство, във връзка с прилагането на Митническия кодекс на Съюза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Новите положения в Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Мадански
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Третиране по реда на ЗМ и ЗДДС на вноса на стоки на ниска стойност от трета страна, без митническа декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Нов Митнически кодекс на Съюза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Мадански
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 За новата правна уредба на хазартната дейност, в сила от 01.07.2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Деклариране пред митническите органи по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Промените в областта на транзита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Латинка Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Новата система за регистрация и идентификация за митнически цели ­ EORI-BG регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Какви възможности за българските производители предлагат процедурите на ЕС за суспендиране на митата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Копаранова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Промените в митническото законодателство, свързани със статута на одобрения икономически оператор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Статут на обектите за безмитна търговия след последните промени в Закона за безмитната търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Безмитен внос на лично имущество, внасяно от лица, които преместват обичайното си местопребиваване на територията на РБългария
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Модернизираният митнически кодекс на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Модернизираният митнически кодекс на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Митническото задължение според Европейското митническо право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Митническото задължение според Европейското митническо право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Концепцията за одобрените икономически оператори - начало на нови отношения митници – бизнес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Концепцията за одобрените икономически оператори - начало на нови отношения митници – бизнес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Промени в режима за износ и внос на валутни ценности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Промени в режима за износ и внос на валутни ценности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Прилагане на Регламент № 918/83 относно системата на Общността за митнически освобождавания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Прилагане на Регламент № 918/83 относно системата на Общността за митнически освобождавания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Промени в митата, продиктувани от членството на България в Европейския съюз
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Промените в митата, във връзка с присъединяването на българия към Eвропейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Лукина
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Деклариране пред митническите органи по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 ДДС при внос на стоки се установява и събира от митническите органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Концепцията за "едно гише". Формиране на единен подход към разбирането и реализирането й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Методи за анализ и цели на контрола върху акцизните стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Ревизираната конвенция КИОТО - модел за модерни и ефективни митнически процедури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Митническата тарифа на РБългария за 2006 г. - последна крачка към Общата митническа тарифа на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Нов режим за облагане и контрол на акцизните стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Наследяване на кола на инвалид
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Последващият контрол върху декларирането пред митническите органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Новости в административнонаказателните разпоредби на Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Промените в Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Безмитен внос на лично имущество при преместване на чуждестранен гражданин на постоянно местоживеене в България или при завръщане на български гражданин, продължително пребивавал в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 След като превозвачът на внасяната стока не е предал стоката на получаващата митница, гарантиращата асоциация АЕБТРИ е длъжна да заплати държавните вземания за стоката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Митнически въпроси и отговори - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Митнически въпроси и отговори - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Автономни мерки за суспендиране на митата от началото на 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Новата Комбинирана номенклатура и Интегрираната митническа тарифа на Република България за 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Банковата гаранция за митнически цели е уредена със специалните разпоредби на Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Съществува ли вносно митническо задължение и задължение за заплащане на ДДС за моторно превозно средство, което е влязло на територията на Република България, но е било противозаконно отнето
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Дължими ли са митни сборове за разликата на натовареното количество стоки при използване на различни по вид транспортни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Извършване на нотариална заверка на пълномощно за митнически цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Уведомяване за задържани стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Новости в митническите облекчения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Деклариране на стоките пред митническите органи за определяне на митнически режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Десет въпроса и отговора от митническото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Действия на митническите органи при неправилно тарифно класиране на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Митническото задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Костурски
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Благоприятното тарифно третиране в митническото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Промени в нормативната уредба на митническите икономически режими
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Промени във функционирането на режима “транзит”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Промените в Правилника за прилагане на Закона за митниците ­ още една голяма крачка по пътя на присъединяването към общоевропейското правно пространство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Новата международна Конвенция за временен внос на стоки за пълното хармонизиране на митническото ни законодателство с общоевропейското
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Митническо задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Институтът на споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство по делата за митнически нарушения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Задължително е уведомяването на длъжника за митническото задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Мерки за обезпечаване вземанията на митническите органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Кой доказва дали операцията ТИР е приключила редовно или чрез измама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Митнически въпроси и отговори - 6/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Митнически въпроси и отговори - 7/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Изменения в административнонаказателните разпоредби на Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Митнически въпроси и отговори - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Митнически въпроси и отговори - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Митнически въпроси и отговори - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Митнически въпроси и отговори - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Митнически въпроси и отговори - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Правила за кандидатстване за продажба на стоки в безмитните магазини по границите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Анулиране на митническата декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Гулев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Длъжници на митницата могат да бъдат различни физически или юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Износът на човешки органи от РБ е забранен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Общо: 85 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА