Социално подпомагане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Промени в реда за подаване на данни от работодателите и осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Възстановяване на длъжност в държавната администрация, произтичащо от съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Компенсационни вноски по чл. 38, ал. 6 ЗХУ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Алтернативни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Законови възможности за освобождаване от квоти съгласно чл. 38, ал. 3 ЗХУ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Какво е подходящо да направят работодателите, засегнати от квотите, за попълването им?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Изпълнение на квотите по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания за работодатели с 50 и повече, и със 100 и повече работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Кои работодатели са длъжни да изпълняват квотата и кои са освободени от нейното изпълнение по силата на този или друг закон?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Какво следва да предприемат работодателите през първия тримесечен срок за попълване на квотата по Закона за хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Прилагане на квотите по Закона за хората с увреждания при назначаване на работници, или при прилагане на алтернативни мерки за заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 За закрилата на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Квотите по Закона за хората с увреждания, правилника за неговото прилагане и Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „ГИТ“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Какъв е редът за получаване на новата месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Новият Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Начев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 С промените в Закона за семейни помощи за деца се въвежда нова помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Приети са важни промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, свързани с изплащането на помощи за деца с трайни увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Пети европейски форум за социално предприемачество 31 март - 3 април 2016 г.Пловдив, България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Гаралиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Право на помощ при раждане от майка-студентка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Промените в Закона за социално подпомагане от 29.01.2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Минималната работна заплата през 2016 г. и основни плащания, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Промените в Закона за семейни помощи за деца от 28 юли 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Сумирано изчисляване на работното време - последици за осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Промените в задължителното пенсионно осигуряване, въведени с измененията в КСО и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Правна уредба на контролно-ревизионната дейност, осъществявана от Националния осигурителен институт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Политиката в подкрепа на социалната икономика през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Държавна парична награда на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Център за социална информация на Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Станков
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Работещите пенсионери имат право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, ако работят по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при работа по втори трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по време на платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Промени в областта на целевото подпомагане за отопление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Попова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Социалните предприятия в България - иновативен модел за заетост и социално включване. База данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Нови изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Константина Пергелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Съвременни възможности и предизвикателства пред ранното детско развитие в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лазар Лазаров
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Национален социален доклад на Република България за 2013-2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонислава Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Промените в законодателството - в полза на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Условия за приемане на тримесечни възнаграждения по определени критерии като допълнителни възнаграждения с постоянен характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Работата по трудов договор за частична заетост не е пречка да се кандидатства и за дейност като приемен родител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Грамовска
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Промени в сферата на целевото подпомагане за отопление, в сила от 1 ноември 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Месечни помощи за деца - Само срещу редовно посещение на задължителната предучилищната подготовка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Промени в условията и реда за отпускане на целеви помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Социална икономика и социално предприемачество в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Социалните инвестиции - Ролята им за развитието на социалната икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Гаралиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Отново промени в областта на социалното подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Проектът “Подкрепа за достоен живот” - Работещ и устойчив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Благотворителна инициатива “Подкрепи една мечта” на президента на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Нови решения в сферата на социалното подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Еднократни помощи в размер на 10,5 милиона лева получават най-уязвимите групи от населението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Социалните услуги - Ключ към повишаване качеството на живот на децата в риск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Как майките - студентки вземат еднократна помощ за дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Отпускане на допълнителни еднократни помощи за най-уязвимите групи от населението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Социалната икономика - Полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Социалните предприемачи - Лидерите на новото хилядолетие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Гаралиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Минчо Коралски
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Нова процедура на Агенцията за социално подпомагане по ОП “Развитие на човешките ресурси” “Живот в общността”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Кондева
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Ред за получаване на целева помощ за отопление с твърдо гориво за сезон 2012-2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Как търси работа човек с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Още 600 деца в беда ще кажат: “И аз имам семейство”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенцията за социално подпомагане по ОП "Развитие на човешките ресурси" "Да не изоставяме нито едно дете" - Разкриване на социални услуги в общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Савова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Фонд Социална закрила към министерство на труда и социалната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марина Сарадинова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Програми и мерки на Агенцията по заетостта за реализация на хората с увреждания на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миляна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Държавната политика в областта на равнопоставеността на половете - национално и европейско законодателство, програми и проекти в подкрепа на заетостта на жените
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гинка Машова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Помощи за пострадалите от земетресението на 22 май 2012 г. в Софийска и Пернишка област
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Първи европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания 29 март - 1 април 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стилиян Баласопулов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 “Съпричастност” - Процедура за подбор на проекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислава Ялъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 “Помощ в дома” - Процедура за подбор на проекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Национална концепция за социална икономика - Същност и предназначение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Целеви помощи за социална интеграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стамболиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Двадесет и трима обслужват шест общини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Изоставена майка не изостави детето си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лукан Джуранов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Системата за закрила на детето - В съответствие с европейските стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Кичева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Проект за 10 милиона лева ще повиши качеството на социалната работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и новата европейска роля на Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Предизвикателствата пред развитието на социалните услуги и специализираните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Любенова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Основни механизми и нормативи в социалното подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Наталия Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Проект за създаване на единна система за работа с хората с увреждания в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Минчо Коралски
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Инна Ведър-Ценкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Схемата „Шанс за всички“ - Подкрепа за социалното включване на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Кондева
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Минчо Коралски
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания с цел подобряване режима за отпускане на целеви помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Аспекти на взаимовръзката между корпоративната социална отговорност и социалната икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Гаралиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Деинституционализация на децата и възрастните в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Татяна Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Новият подход при определяне размера на обезщетението за безработица се прилага от 01.01.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ - Схема по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ в подкрепа на социалната икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Инвестициите в ранното детско развитие - инструмент за социално включване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кременлиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Новите моменти в Наредба № 2 от 2007 г. за предоставяне на помощни средства за хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Не плащат на майката, ако праща детето си на ясла
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Правото на обезщетение при бременност и раждане зависи от наличието на осигурителен стаж в съответния фонд на ДОО, а не на осигуряване въобще
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Новата дългосрочна европейска стратегия за хората с увреждания - резултати от проведеното проучване на общественото мнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Стартира проект “Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 - “Алтернативи”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Недкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 259 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА