Социално подпомагане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 258 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 14/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 11/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Възстановяване на осигурителите на средствата за семейни помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 13/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 12/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 10/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 9/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 8/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 7/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 6/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Нови размери на някои социални плащания от 1 юни 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Томова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Помощта за отглеждане на дете до 1 година по Закона за семейните помощи за деЦА е 100 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Възстановяване на осигурителите на изплатените за тяхна сметка семейни помощи за деца по Закона за семейните помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 5/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 11/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Месечна добавка за социална интеграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Детските добавки се искат в тримесечен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 10/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 9/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Нов вид помощ по Закона за семейните помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 8/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 7/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 6/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 5/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Социални услуги за деца, останали без родителска грижа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Новата помощ при бременност по Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 При прекратяване на осигуряването правото на парично обезщетение за отглеждане на малко дете се губи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Месечни целеви помощи за отопление 2004 - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миляна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Първо представително изследване на най-бедните слоеве от населението в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ради Футеков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Еднократната помощ за раждане на второ дете е 200 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Месечните помощи за деца с трайни увреждания са в удвоен размер и се плащат, независимо от дохода на семействата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Месечни помощи за деца с увреждания се плащат в удвоен размер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Не се полагат месечни помощи за деца след навършване на 18 години от детето, за което са отпуснати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Детски добавки се дават за непълнолетни 
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Нови подходи при предоставянето на социални услуги във връзка с последните изменения в Закона за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 3/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 4/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Национален план за борба с бедността и социалната изолация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Законът за семейни помощи за деца и процедура по преминаване на плащанията към Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Методики и показатели за бедността. Основни ключови понятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Месечна целева помощ за отопление 2003-2004 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миляна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Плащанията на месечните помощи за деца с трайни увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Право на семейни помощи за деца от самотни родители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Целеви помощи за отопление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Промените в Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, свързани с предоставянето на социални услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Промените в Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагането му, свързани с отпускането на социални помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Дейността "Личен асистент" по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Процедура по обжалване на административните актове относно социално подпомагане на гражданите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Семейни помощи за деца на разведени родители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Костинарова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Промени в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Томова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 201 до 258 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 258 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА