Авторско право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Договор за упражняване на авторски надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Договор за проучване и проектиране
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Договор за възлагане на архитектурен проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Общо: 3 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА