Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29
ДВ, бр. 27 от 01.04.2004 г., ДВ, бр. 80 от 7.10.2005 г., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.