Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01
ДВ, бр. 83 от 22.10.2010 г., ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., ДВ, бр. 53 от 12.7.2011 г., ДВ, бр. 15 от 21.2.2012 г., ДВ, бр. 32 от 2.4.2013 г., ДВ, бр. 37 от 29.4.2014 г., ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г., ДВ, бр. 86 от 1.11.2016 г., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., ДВ, бр. 63 от 30.7.2021 г., ДВ, бр. 103 от 24.12.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.