Деклариране на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП при събиране на оферти с обява и покана до определени лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08
Автор / Източник:
Елена Димова
Александър Александров
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за обществените поръчки, Чл. 186
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, Чл. 97

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08