Постановление № 11 на МС от 26.01.1999 г. за създаване в Министерството на отбраната на национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01
ДВ, бр. 100 от 12.11.2004 г., ДВ, бр. 83 от 23.9.2008 г., ДВ, бр. 106 от 23.12.2014 г., ДВ, бр. 67 от 1.9.2015 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.