Данъци върху доходите на физическите лица

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Подаване на данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Общо: 1 елемент в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА