Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03
ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., ДВ, бр. 8 от 25.01.2007 г., ДВ, бр. 44 от 5.06.2007 г., ДВ, бр. 69 от 24.08.2007 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2008 г., ДВ, бр. 29 от 18.3.2008 г., ДВ, бр. 9 от 3.2.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.