Постановление № 120 на МС от 25.06.2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20
ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г., ДВ, бр. 5 от 20.1.2015 г., ДВ, бр. 27 от 5.4.2016 г., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.