Агенция по вписванията

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Имотен регистър - Издаване на преписи
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Имотен регистър - Писмени справки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Имотен регистър - Справки чрез отдалечен достъп с помощта на Интернет
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Имотен регистър - Услуги по вписвания
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Имотен регистър - Устни справки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Регистър на имуществените отношения на съпрузите - Вписване в регистъра
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Регистър на имуществените отношения на съпрузите - Обща информация
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общо: 7 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА