Процедури на НОИ

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Подаване на документи за отпускане, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на паричните обезщетения за безработица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Превръщане на осигурителния стаж към трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Условия за получаване на повече от една пенсия
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА