Процедури на НАП

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Издаване на удостоверение за българско местно лице по смисъла на сключените от Република България. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Изясняване и коригиране на здравноосигурителен статус на осигурено лице
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Как да възстановя здравноосигурителните си права
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Как да възстановя надвнесен данък общ доход по годишната данъчна декларация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Как да направя дерегистрация по ЗДДС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Как да платим данъците и осигуровките си по интернет
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронните услуги на НАП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Как да се регистрирам по ЗДДС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Подаване на декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общо: 10 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА