Постановление № 222 на МС от 11.09.2009 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска република Македония по Инструмента за предприсъединителна помо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21
ДВ, бр. 75 от 18.9.2009 г., ДВ, бр. 110 от 21.12.2013 г., ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.