Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том II (част I)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-22
ДВ, бр. 66 от 14.08.2007 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.