Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02
ДВ, бр. 84 от 2.11.2012 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2014 г., ДВ, бр. 44 от 10.6.2016 г., ДВ, бр. 55 от 7.7.2017 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.