Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02
ДВ, бр. 30 от 20.4.2010 г., ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., ДВ, бр. 44 от 10.6.2011 г., ДВ, бр. 18 от 2.3.2012 г., ДВ, бр. 58 от 31.7.2012 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2019 г., ДВ, бр. 67 от 13.8.2021 г., ДВ, бр. 81 от 28.9.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.