Постановление № 118 на МС от 8.06.1995 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25
ДВ, бр. 61 от 13.07.2004 г., ДВ, бр. 105 от 30.11.2004 г., ДВ, бр. 78 от 30.9.2005 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.