Наредба № Iз-1429 от 1.06.2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10
ДВ, бр. 44 от 10.6.2011 г., ДВ, бр. 71 от 13.9.2011 г., ДВ, бр. 23 от 20.3.2012 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 4 от 14.1.2014 г., ДВ, бр. 32 от 8.4.2014 г., ДВ, бр. 24 от 31.3.2015 г., ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.