Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31
ДВ, бр. 41 от 31.5.2011 г., ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г., ДВ, бр. 43 от 14.5.2013 г., ДВ, бр. 17 от 28.2.2014 г., ДВ, бр. 1 от 6.1.2015 г., ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г., ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г., ДВ, бр. 73 от 4.9.2018 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.