Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-01
ДВ, бр. 100 от 21.11.2008 г., ДВ, бр. 18 от 1.3.2011 г., ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., ДВ, бр. 26 от 23.3.2018 г., ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.