Решение № 1285 на КРС от 10.10.2007 г. за технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26
ДВ, бр. 88 от 2.11.2007 г., ДВ, бр. 48 от 26.6.2009 г., ДВ, бр. 19 от 5.3.2019 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.