Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-21
ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., ДВ, бр. 101 от 16.11.2004 г., ДВ, бр. 9 от 3.2.2009 г., ДВ, бр. 30 от 21.4.2009 г., ДВ, бр. 49 от 30.6.2009 г., ДВ, бр. 65 от 23.7.2013 г., ДВ, бр. 16 от 25.2.2014 г., ДВ, бр. 5 от 20.1.2015 г., ДВ, бр. 89 от 26.10.2018 г., ДВ, бр. 7 от 24.1.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.