Отменени

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Банкови сметки /IBAN/ за теглене на обезщетения от ДОО - 2007 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Банкови сметки за задължителното обществено осигуряване в РУСО - 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Банкови сметки за набиране на здравноосигурителни вноски в РУСО - 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Банкови сметки за теглене на обезщетения от ДОО - 2006 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Банкови сметки за Учителски пенсионен фонд - 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Банкови сметки за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в РУСО – 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Банкови сметки за фонд допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Валутни курсове за периода 1 януари 1999 г. - 31 декември 2002 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Валутни курсове за периода 1 януари 2003 г. - 31 декември 2003 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2004 г. - 31 декември 2004 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Валутни курсове за периода 1 януари 2005 г. - 31 декември 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2006 г. - 29 ноември 2006 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Валутни курсове за периода 1 януари 2007 г. - 28 декември 2007 г
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Валутни курсове за периода 1 януари 2008 г. - 29 декември 2008 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2009 г. - 30 декември 2009 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Валутни курсове за периода 1 януари 2010 г. - 29 декември 2010 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Валутни курсове за периода 1 януари 2011 г. - 30 декември 2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2012 г. - 28 декември 2012 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Валутни курсове за периода 1 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Годишен облагаем доход по чл. 35, ал. 1 ЗОДФЛ за 2004 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Годишен облагаем доход по чл. 35, ал. 1 ЗОДФЛ за 2005 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Годишен облагаем доход по чл. 35, ал. 1 ЗОДФЛ за 2006 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Годишен облагаем доход по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2007 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Данъчни облекчения в райони с висока безработица
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Данъчно облагане на физически лица - наемодатели през 2005 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

 Информация за Европейския съюз в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Класификатор на видовете дейности за попълване в данъчните декларации
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Кодове за плащане на вноски за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Кодове за плащане на Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Кодове за плащане на Вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Кодове за плащане на Вноски към Учителски пенсионен фонд (УПФ)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Кодове за плащане на Вноски към фонд „ГВРНС”
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Кодове за плащане на Здравноосигурителни вноски
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Кодове за плащане на Републикански данъци
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Кодове за плащане на Републикански данъци
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Координатна информация на специализирани одиторски предприятия
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Месечен облагаем доход по чл. 38, ал. 1 ЗОДФЛ за 2005 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Месечен облагаем доход по чл. 38, ал. 1 ЗОДФЛ за 2006 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Месечен облагаем доход по чл. 42, ал. 3 ЗДДФЛ за 2007 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2009 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2010 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Официални празници и почивни дни през 2013 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Параграфи от единната бюджетна класификация на НАП за 2007 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Производствен календар за 2004 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-30

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2009 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2010 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Списък за използвани Бюджетни идентификационни номера (БИН) за 2006 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Списък на банки за обслужване на плащанията в СЕБРА и "транзитните сметки"
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Списък на застрахователните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Списък на пощенските кодове на населените места
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Списък на чуждестранните организации за гарантиране на банковите депозити
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Такси и застраховки за влизане в Република България или за транзитно преминаване през страната
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МВР
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

Общо: 54 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА