Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20
ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., ДВ, бр. 44 от 5.06.2007 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2009 г., ДВ, бр. 86 от 2.11.2010 г., ДВ, бр. 7 от 24.1.2014 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.