Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06
ДВ, бр. 10 от 6.2.2009 г., ДВ, бр. 85 от 29.10.2010 г., ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.