Постановление № 87 на МС от 7.05.2008 г. за наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружества, които те контролират
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-16
ДВ, бр. 46 от 16.5.2008 г., ДВ, бр. 50 от 30.5.2008 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 46 от 18.6.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.