Постановление № 162 на МС от 10.08.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за създаване на изпълнителни агенции към министъра на отбраната (Загл. доп. - ДВ, бр. 98 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09
ДВ, бр. 100 от 12.11.2004 г., ДВ, бр. 51 от 21.6.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., ДВ, бр. 30 от 10.04.2007 г., ДВ, бр. 11 от 5.2.2008 г., ДВ, бр. 34 от 1.4.2008 г., ДВ, бр. 44 от 9.5.2008 г., ДВ, бр. 65 от 22.7.2008 г., ДВ, бр. 83 от 23.9.2008 г., ДВ, бр. 16 от 27.2.2009 г., ДВ, бр. 57 от 24.7.2009 г., ДВ, бр. 27 от 9.4.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.