Практика на КС

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение № 1 от 18.01.1996 г. на КС на РБ по конст. д. № 29/95 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 от 06.02.1996 г. на КС на РБ по конст. д. № 26/95 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 от 04.02.1999 г. на КС на РБ по конст. д. № 32/98 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 от 27.02.1996 г. на КС на РБ по конст. д. № 32/95 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 от 15.06.2000 г. на КС на РБ по конст. д. № 5/2000 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 5 от 21.03.1996 г. на КС на РБ по конст. д. № 4/96 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 5 от 26.09.2002 г. на КС на РБ по конст. д. № 5/2002 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 6 от 05.06.1992 г. на КС на РБ по конст. д. № 9/92 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 6 от 18.04.1996 г. на КС на РБ по конст. д. № 31/95 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 6 на КС на РБ от 10.06.2014 г. по Конституционно дело № 7 от 2014 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Решение № 7 от 19.06.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 9/95 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 7 от 10.04.2001 г. на КС на РБ по конст. д. № 1/2001 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 7 от 01.10.2002 г. на КС на РБ по конст. д. № 10/2002 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 8 от 19.06.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 12/95 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 8 от 12.05.1999 г. на КС на РБ по конст. д. № 4/99 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Решение № 9 от 06.07.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 4/95 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 10 от 26.06.2003 г. на КС на РБ по конст. д. № 12/2003 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-04

 Решение № 10 на КС на РБ от 15.07.2014 г. по Конституционно дело № 4 от 2014 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Решение № 11 от 09.07.1996 г. на КС на РБ по конст. д. № 10/96 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 11 на КС на РБ от 10.07.2014 г. по Конституционно дело № 2 от 2013 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Решение № 12 от 08.07.1993 г. на КС на РБ по конст. д. № 12/93 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 12 на КС на РБ от 17.07.2014 г. по Конституционно дело № 10 от 2014 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Решение № 13 от 27.07.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 11/95 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 20 от 17.10.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 24/95 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 20 от 07.11.1996 г. на КС на РБ по конст. д. № 21/96 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 25 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА