Непозволено увреждане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Непозволено увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-12

 Иск за заплащане на обезщетение за вреди, причинени при или по повод изпълнението на възложена работа (гаранционно-обезпечителна отговорност) по чл. 49 ЗЗД
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-12

 
Задължителна съдебна практика

 Текуща съдебна практика
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-12

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА