Дарение

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-12

 Иск за отмяна на дарение поради недаване на издръжка (чл. 227, ал. 1, б. "в" ЗЗД)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-12

 Текуща съдебна практика
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-12

Общо: 3 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА