Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-21
ДВ, бр. 69 от 6.08.2004 г., ДВ, бр. 104 от 28.12.2005 г., ДВ, бр. 76 от 21.09.2007 г., ДВ, бр. 14 от 17.2.2012 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2015 г., ДВ, бр. 18 от 1.3.2019 г., ДВ, бр. 20 от 10.3.2020 г., ДВ, бр. 53 от 8.7.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.