Наредба № Н-4 от 7.02.2006 г. за условията и реда за ползване на почивната и спортната база и осигуряване отдиха и възстановяването на кадровите военнослужещи и гражданските лица в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16
ДВ, бр. 17 от 24.02.2006 г., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., ДВ, бр. 24 от 4.3.2008 г., ДВ, бр. 64 от 11.8.2009 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.