Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26
ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г., ДВ, бр. 55 от 6.07.2007 г., ДВ, бр. 51 от 3.6.2008 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2010 г., ДВ, бр. 89 от 12.11.2010 г., ДВ, бр. 5 от 14.1.2011 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2013 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 68 от 15.8.2014 г., ДВ, бр. 6 от 19.1.2017 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.