Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11
ДВ, бр. 16 от 18.2.2005 г., ДВ, бр. 56 от 11.07.2006 г., ДВ, бр. 39 от 15.05.2007 г., ДВ, бр. 58 от 27.6.2008 г., ДВ, бр. 24 от 26.3.2010 г., ДВ, бр. 6 от 18.1.2011 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.