Как се третират данъчно приходите или разходите по лихви на юридическите и физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01
Автор / Източник:
Костадин Иванов, проф.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (отм.)
Закон за данък върху добавената стойност (отм.), Глава първа
Закон за данък върху добавената стойност (отм.), Глава втора
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел I
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел I

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.