Книжка 08

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Гражданско - правни и административно - правни аспекти на валутните сделки в банковата практика (част първа)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Компоненти на проспектите за публично предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жени Начева
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Административно-наказателно производство съгласно новия Закон за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Внос на чуждестранни инвестиции в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Доходите от доставка на вторични суровини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Продажбата на лек автомобил облагаема сделка ли е?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Регистрираните по ДДС лица подават информация и на дискета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Как се третират данъчно приходите или разходите по лихви на юридическите и физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Данъчно облагане на социалните разходи, разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили и представителни разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Признаване на разходите за командировки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Въпроси и отговори по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Върху някои проблеми на застрахователното посредничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Константин Велев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 НСС № 22 Отчитане на бизнескомбинации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 НСС № 17 Отчитане на лизинговите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 До кога следвада се прилагат изискванията на чл. 48, ал. 5 ЗСЧ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Фирите и бракът на материални запаси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

 Увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.29, ал.2, т.4 от Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Общо: 18 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА