Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и за контрола върху тяхната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23
ДВ, бр. 75 от 26.08.2003 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 95 от 4.11.2008 г., ДВ, бр. 7 от 21.1.2011 г., ДВ, бр. 43 от 14.5.2013 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.